Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno buď formou jednorázových konzultací nebo na základě pravidelné spolupráce dle smlouvy.

Poradenství může být poskytováno buď na formou osobních konzultací v sídle společnosti, návštěv příslušného daňového poradce u klienta nebo formou elektronické komunikace.

Služby poskytujeme klientům v celé České republice.

Daňové poradenství je zabezpečováno třemi daňovými poradci. Každý z daňových poradců je pojištěn proti škodám způsobeným klientům na částku minimálně 3.000.000 Kč ročně, společnost jako daňový poradce je pojištěna na 10.000.000 Kč.

Ing. Jan Ježek
číslo osvědčení 1235
absolvent VŠE Praha
daňový poradce od roku 1995

Ing. Eva Střihavková
číslo osvědčení 3087
absolventka VŠE Praha
daňová poradkyně od roku 1999

Ing. Helena Zemanová
číslo osvědčení 1591
absolventka VŠE Praha
daňová poradkyně od roku 1995

2000 Kč

bez DPH činí minimální hodinová sazba pro konzultace, které jsou účtovány jednotlivě.

Daňové poradenství nabízíme také na základě smlouvy, kdy klient platí individuální měsíční paušál a za to je mu poskytován daňový servis dle požadavků klienta.

Cena za zpracování daňového přiznání je stanovena dle rozsahu a náročnosti práce.

Běžné daňové poradenství stálým klientům, kterým je zpracováváno účetnictví, je součástí ceny za zpracování účetnictví.