Vedení účetnictví

Zpracováváme klientům účetnictví, jednoduché účetnictví i daňovou evidenci na základě podkladů dodaných klientem.

Zpracování účetnictví probíhá externě tak, aby výstupem bylo:

  • kompletní účetnictví včetně inventarizace a účetní uzávěrky, výkazy účetní závěrky, a další výstupy
  • daňové přiznání k dani z příjmů
  • přiznání k DPH a kontrolní hlášení, popř. souhrnné hlášení
  • přiznání k dani silniční
  • výkazy v rámci daně ze závislé činnosti a srážkové daně
  • zakládání výkazů dle zákona o účetnictví do sbírky listin u příslušného rejstříku vedeného příslušným soudem
  • oznamovací povinnosti poplatníka

Dohlíží na kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců:

Eva Vilimovská
číslo osvědčení 003397
absolventka SEŠ
držitelka certifikátu Svazu účetních

7000 Kč

bez DPH činí minimální měsíční paušal za vedení učetnictví.
V ceně je zahrnuto zpracování mezd tří zaměstnanců a pro zaměstnance stálých klientů také běžné daňové poradenství.

2000 Kč

bez DPH činí minimální měsíční paušal za vedení daňové evidence.

V paušálech není zahrnuto zpracování daňového přiznání k dani z příjmu v prodlouženém termínu a zpracování auditu, protože audit je prováděn auditorem jako samostatným a nezávislým subjektem ve smyslu zákona 254/2000 Sb. v platném znění.