Mzdová agenda

Součástí poskytovaných služeb je vedení mzdového účetnictví a personální agendy na základě prvotních podkladů dodaných klientem. Klient pouze autorizuje příkazy do banky, ostatní záležitosti, jako je podání přehledů na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny zajišťujeme vlastními silami.

Dohlíží na kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců:

Ing. František Helm
Absolvent České zemědělské univerzity

300 Kč

bez DPH činí sazba za měsíční zpracování mzdy jednoho zaměstnance u malé organizace.

400 Kč

bez DPH činí sazba za měsíční zpracování mzdy jednoho zaměstnance u velké organizace.